கொலம்பஸ் கொலம்பஸ் விட்டாச்சு லீவு!! தமிழகத்தின் 10 பெஸ்ட் தீம் பார்க்குகள்!

VGP Universal Kingdom Injambakkam

Black Thunder Theme Park Coimbatore

MGM Dizzee World Muthukadu

VGP Snow Kingdom Chennai

Thunder World  Ooty

Kishkinta Theme Park Tambaram

CS Grand Puliyampatti

Queensland Amusement Park Sembarambakkam

Athisayam Dindigul

Maharaja World Coimbatore