"சொந்தமும் பந்தமும் கூட வரும்" தமிழ் சினிமாவின் டாப் 15 "குடும்ப படங்கள்

ஆறிலிருந்து அறுபது வரை

வானத்தை போல

சூர்யவம்சம்

சமுத்திரம்

ஆனந்தம்

தெனாலி

மாயாண்டி குடும்பத்தார்

பாண்டவர் பூமி

சண்டகோழி

பாபநாசம்

நம்ம வீட்டு பிள்ளை

ஆம்பள

அண்ணாத்த

ராஜவம்சம்

கடைக்குட்டி சிங்கம்