டூர்வலம்: கோவையில் இருந்து ஒன்டே ட்ரிப் - 10 பெஸ்ட் ஸ்பாட்கள்!

கோயம்புத்தூரில் இருந்து ஒன்டே ட்ரிப் போய்ட்டு வர பிளான் பண்றீங்களா... இந்த இடத்துக்கெல்லாம் ஒரேநாள்ல போய்ட்டு என்சாய் பண்ணிட்டு வரலாம். எந்தெந்த இடங்கள்னு பார்க்கலாமா?

Flight Path

குரங்கு அருவி

(கோவையில் இருந்து தூரம்- 71.1 கி.மீ)

கேதரின் அருவி

(கோவையில் இருந்து தூரம் - 66.5 கி.மீ)

சிறுவானி அருவி

(கோவையில் இருந்து தூரம் - 35.3 கி.மீ)

ஆனைமலை புலிகள் சரணாலயம்

(கோவையில் இருந்து தூரம்- 111 கி.மீ)

வெள்ளையங்கிரி மலை

(கோவையில் இருந்து தூரம் - 39 கி.மீ)

கேத்தி பள்ளத்தாக்கு

(கோவையில் இருந்து தூரம் - 76.2 கி.மீ)

மலம்புழா அணை

(கோவையில் இருந்து தூரம் - 50.4 கி.மீ)

தொட்டபெட்டா சிகரம்

(கோவையில் இருந்து தூரம் - 92 கி.மீ)

பாலக்காடு கோட்டை

(கோவையில் இருந்து தூரம் - 52 கி.மீ)

மருதமலை கோயில்

(கோவையில் இருந்து தூரம் - 10 கி.மீ)

எஸ்.பி.பிக்குப் பிறகு எந்த குரல் ரஜினிக்குப் பொருந்தும்..?