பிரமிப்பூட்டும் "கடல்வாழ்" உயிரினங்கள்

Dumbo Octopus

Sea Pen

Polka Dot Nudibranch

Red Handfish

இதெல்லாம் உங்க Whatsapp-க்கு  வரணுமா? கீழ இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க

Arrow

Vampire Squid

Gulper Eel

Clown Frogfish

Christmas Tree Worms

Blob Sculpin

Halitrephes Maasi Jellyfish