பானுமதி முதல் ஸ்ருதி ஹாசன் வரை - கோலிவுட்டின் பெண் இசையமைப்பாளர்கள்!

பானுமதி

ரைஹானா

பவதரிணி

ஷ்ருதிஹாசன்

சிவாத்மிகா