ஏதே...இவ்ளோ விலையா? உலகின் விலை உயர்ந்த "Perfumes"

Shumukh  ($1.29 Million)

DKNY Golden Delicious ($1 Million )

Clive Christian No. 1 Imperial Majesty  ($ 12,722 Per Ounce )

New Bond St. Amorpha ($7,500 for 42oz)

இதெல்லாம் உங்க Whatsapp-க்கு  வரணுமா? கீழ இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க

Arrow

Baccarat Les Larmes Sacree De Thebes ($6,800 Per Ounce )

Chanel Grand Extrait ($4,200 Per Ounce)

Roja Haute Luxe ($3,500 for 3.4oz )

Alala Eau de Parfum ($2,500 for 33oz)

Clive Christian No.1 ($2,150 Per Ounce )

Hermes 24 Faubourg ($1,500 Per Ounce)

Cherry Garden by House of Sillage ($1,200 for 2.5oz)

Caron Poivre  ( $1,000 Per Ounce )