விஸ்வநாதன் ஆனந்த்

“எப்போது நிற்காத விஸ்வநாதன் ஆனந்த்!

சும்மா ஃபன்னுக்குதான்!

10 பொசிஷன் பேட்ஸ்மேன்!

பாக் மில்கா பாக்

உலகின் மீக நீளமான டெஸ்ட்!

டெஸ்ட் மேட்சி

Share this: